2018

Divadelní amatérská společnost (Ďas) vznikla v roce 2015 spojením herců Divadla bří v hábitu (působící v rámci Centra svaté Zdislavy od roku 2007) a krompašských ochotníků. Vedení souboru se ujala pražská herečka Stanislava Jachnická. 

Habaďůra aneb Nájemníci pana Swana

20.1.2018; Jablonné v Podještědí, kulturní centrum

3.2.2018; Cvikov, kulturní dům Sever

Čekání na Čechova

16.6.2018; Krompach, restaurace Hřebenovka

8.7.2018; Krompach, restaurace Hřebenovka

8.9.2018; Petrovice, kostel Nejsvětější Trojice

12.10.2018; Dolní Podluží, kino Luž

9.11.2018; Praha, Počernický pivovar

10.11.2018; Jablonné v Podještědí, Kulturní centrum

Já bych rád k Betlému

22.12.2018; Krompach, OÚ

 

 

Kamrádi

Kam⫙rádi je název českoněmeckého divadelního souboru, který vznikl koncem roku 2017 v rámci projektu komunitního divadla. Vedení třináctičlenného souboru se ujal německý režisér Andreas Hüttner.

Vincek a Franz, Provinzdrama anno 1918

8.9.2018, Petrovice, kostel Nejsvětější Trojice

27.10.2018; Zittau, Kronenkino

28.10.2018; Jablonné v Podještědí, Kulturní centrum

2017

Divadelní spolek Bří v hábitu v roce 2017 působil jak samostatně, tak i v rámci jiných divadelních projektů. Ve spolupráci s Patašpičkou a Lusatií Consort jsme uvedli staročeskou „Hru o Ráji“ a taneční pohádku O nebesáři. S projektem českoněmeckého komunitního divadla „Mezi námi/Zwischen uns“ jsme vystoupili na Open Air festivalu v Hradci Králové. Část našeho souboru se zapojila i do činnosti krompašské  Divadelní amatérské společnosti (Ďas), se kterou nastudovali a uvedli divadelní hru „Habaďůra aneb Nájemníci pana Swana“. Další velkou aktivitou byla organizace divadelního festiválku v Petrovicích.

 Hra o Ráji

  1. 1. 2017 Cvikov (KC Sever),

Mezi námi/Zwischen uns

  1. 6. 2017 Hradec Králové (Open Air festival)

 

Habaďůra aneb Nájemníci pana Swana

  1. 6. 2017 veřejná generálka Krompach
  2. 6. 2017 premiéra Krompach (Krompašský jarmark)
  3. 6. 2017 Mařenice
  4. 7. 2017 Krompach (Cyrilometodějské slavnosti)
  5. 7. 2017 Krompach
  6. 9. 2017 Petrovice (Festiválek Petrovice)
  7. 11. 2017 Praha

O nebesáři

  1. 12. 2017 Jablonné v Podještědí (klášter dominikánů)

2016

Divadelní spolek Bří v hábitu v roce 2016 působil jak samostatně, tak i v rámci jiných divadelních projektů. Ve spolupráci s Patašpičkou a Lusatií Consort jsme uvedli  autorskou hru Josefa Egerta „No toto ty Tite“ a staročeskou „Hru o Ráji“. Jádrem naší činnosti však byl projekt českoněmeckého komunitního divadla „Mezi námi/Zwischen uns“ na kterém jsme pracovali celý rok. Část našeho souboru se zapojila i do činnosti krompašské  Divadelní amatérské společnosti (Ďas) se kterou nastudovali a uvedli divadelní hry „Podruhé si tě již nevezmu“ a „Návštěva“. Další velkou aktivitou byla organizace divadelního festiválku v Petrovicích.

No toto ty Tite – premiéra 9.1. Cvikov (KC Sever), 10.1. Jablonné v Podještědí (Dominikánský klášter)

Hra o Ráji – premiéra 22.12.  Jablonné v Podještědí (Dominikánský klášter)

Mezi námi/Zwischen uns – veřejná generálka 10.9. Petrovice, premiéra 17.9. Petrovice, 18.9. Zittau (Kronenkino), 25.9.  Lückendorf, 3.12. Liberec (kino Varšava)

Podruhé si tě již nevezmu -  22.3. Praha, 30.12. Mařenice

Návštěva – veřejná generálka 17.6. Krompach, premiéra 18. 6. Krompach, 2.7. Krompach, 28.10. Mařenice

2015

Tříkrálové divadlo – připravila dětská sekce divadelního spolku Bří v hábitu. Autorem veršované hry na motivy Otfrieda Preusslera (Útěk do Egypta přes Království české) je Josef Egert. Premiéra představení proběhla 11. 1. 2015 v refektáři kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí.

Podruhé už si tě nevezmu – divadelní hra ve spolupráci s herci z Krompachu pod vedením režisérky Stáni Jachnické. Premiéra proběhla 20. 6. 2015 v rámci Krompašského jarmarku a zároveň při příležitosti kolaudace nové restaurace Na Hřebenovce. Další představení proběhla v rámci divadelního festiválku v Petrovicích dne 5. 9. 2015, 25. a 26. 9. v Krompachu a 3. 10. 2015 v Mařenicích.

Příběh o Jonášovi – dramatizace biblického příběhu o Jonášovi v podání dětské sekce divadla bří v hábitu. Premiéra se konala v rámci farního dne 21. 6.2015 v refektáři kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí. Další představení proběhlo v rámci divadelního festiválku v Petrovicích dne 5. 9. 2015.

Další ročník divadelního festiválku v Petrovicích se připravuje i díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a nadace Via. Součástí projektu je i českoněmecké komunitní divadlo pod pracovním názvem „Nové příběhy z Petrovic a Lückendorfu“.

2014

Divadelní spolek Bří v hábitu v roce 2014 nacvičil několik menších představení v dětské i v dospělé sekci. V rámci komunitního divadla vznikl další projekt - Můj pohled z Jablonného, který navazoval na česko-německou spolupráci z předchozího roku. 

Projekt  Můj pohled z Jablonného měl dva vrcholy, první v Jablonném (premiéra, vernisáž a vyhlášení vítězných fotografií), druhý  následoval v září v Zittau.

Představení divadelního spolku Bří hábitu v roce 2014:

- Operka Budulínek pro MŠ Lückendorf a MŠ Studánka - 28. 1. 2014, Jablonné v Podještědí

- Repríza operky Budulínek na základní škole v Hartau - 14. 2. 2014, Hartau (Německo)

- Premiéra představení komunitního divadla Můj pohled z Jablonného - 30. 5. 2014, Petrovice

- Repríza představení Můj pohled z Jablonného - 27. 9. 2014, Zittau (Německo)

- Mikulášské divadélko - 7. 12. 2014, Jablonné v Podještědí

Představení pořádané Centrem sv. Zdislavy v roce 2014:

- 22. 6. 2014 - Štrúdl - Divadelní obor ZUŠ Jablonné v Podještědí

- 22. 11. 2014 - František blázen - autorská one man show, step, body drum a vyprávění o životě a smrti velkého showmana a světce Františka z Assisi