Zvolte jazyk

Tříkrálové divadlo – připravila dětská sekce divadelního spolku Bří v hábitu. Autorem veršované hry na motivy Otfrieda Preusslera (Útěk do Egypta přes Království české) je Josef Egert. Premiéra představení proběhla 11. 1. 2015 v refektáři kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí.

Podruhé už si tě nevezmu – divadelní hra ve spolupráci s herci z Krompachu pod vedením režisérky Stáni Jachnické. Premiéra proběhla 20. 6. 2015 v rámci Krompašského jarmarku a zároveň při příležitosti kolaudace nové restaurace Na Hřebenovce. Další představení proběhla v rámci divadelního festiválku v Petrovicích dne 5. 9. 2015, 25. a 26. 9. v Krompachu a 3. 10. 2015 v Mařenicích.

Příběh o Jonášovi – dramatizace biblického příběhu o Jonášovi v podání dětské sekce divadla bří v hábitu. Premiéra se konala v rámci farního dne 21. 6.2015 v refektáři kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí. Další představení proběhlo v rámci divadelního festiválku v Petrovicích dne 5. 9. 2015.

Další ročník divadelního festiválku v Petrovicích se připravuje i díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a nadace Via. Součástí projektu je i českoněmecké komunitní divadlo pod pracovním názvem „Nové příběhy z Petrovic a Lückendorfu“.