Schola

Schola se schází pravidelně v neděli v 9:00, tj. hodinu před mší svatou. Poté slouží zpěvem při mši svaté, tj. do 11 hodin. Před velkými svátky - Velikonoce, Letnice, Vánoce, si scholisté domlouvají další termíny.

Vítáme všechny, dospělé i dětské zpěváky.

Tříkrálový koncert

V sobotu 4.1. 2014 můžete navštívit Tříkrálový koncert v kostele sv. Máří Magdalény v České Lípě.

Koncert bude následovat po mši svaté, která bude sloužena od 17:30. Na koncertě vystupuje naše

Schola od svaté Zdislavy a hosté.

Pokračovat ve čtení

Adventní koncert ve Skalici 1.12. 2013

Koncert Scholy od sv. Zdislavy na první adventní neděli 1.12.2013 v kostele sv. Anny ve Skalici u České Lípy. Scholu doprovázeli Anna Kostelecká na kytaru, Ivana Pavlů na flétnu, Kateřina Suchánková na kytaru, Vítězslav Adamec na housle a Šimon Marušiak na varhany. Dramaturgii měla na starosri Barbora Spalová a průvodní slovo obstaral Karel Spal.

Schola & Scholka

Ten, kdo zpívá, modlí se dvakrát
Scholka a schola, tedy dětský a dospělý sbor pro zpěv a liturgickou hudbu. Věnujeme se hudbě, která je součástí mší svatých, a to ve velkém historickém záběru – od středověkých chorálů a polyfonií po současnou duchovní hudbu. Pravidelně pořádáme rorátní dílnu v adventu, jezdíme zpívat i po okolních farnostech. Zveme k účasti všechny hlasy, ale i nástroje, zvláště intenzivně sháníme varhaníka.

Pokračovat ve čtení