• Home

Novinky - Červenec, srpen 2019

Ohlédnutí zpět, prázdniny, prázdninové pouti

Ohlédnutí zpět

Ještě po květnové uzávěrce Zpravodaje nás čekalo několik akcí. První byla Noc kostelů (24.5.), kdy jsme návštěvníkům zpřístupnili ambity kláštera, baziliku i podzemí a připravili bohatý program. Počet návštěvníků jsme poté odhadli na 350. Hned druhý den, jsme vystupovali s českoněmeckým projektem komunitního divadla na landartovém festivalu Proměny v nedalekém Ralsku (Jabloneček). Uvedli jsme naše Provinzdrama anno 1918: Vincek a Franz. Ve středu 29.5. vystoupila Patašpička s Lusatií Consort s představením Bazilika tančí v Johanniskirche v rámci žitavského festivalu Spectaculum, aby poté pro návštěvníky uspořádali čekočangobál.

Prvního června jsme v bazilice uvítali poutníky putující na hlavní jablonnskou pouť ke svaté Zdislavě. Odpoledne a večer pak tanečníci a herci z Patyšpičky trávili na Barabanfestu v nedalekém Cvikově. Postupně uvedli představení:  dětský cirkus Kostitřas, čekočangobál, Barborky, ohnivá show. Divadelní spolek Ďas již dlouho studuje novou divadelní hru Fantom z Morriswilu, parodii na „šestákové“ romány, kterou režíruje pražská herečka Stanislava Jachnická, jenž této práci bez nároku na odměnu obětovala všechny své volné víkendy. Práce to nebyla snadná, v představení vystupuje 14 herců, kteří se musí opakovaně všichni scházet (málokdy se to povedlo), když má režisérka volný víkend. Překoná-li se tato překážka, tak se objeví druhá. A to, kde budeme zkoušet? Kde si můžeme nechat postavenou scénu se světly do další zkoušky. Za možnost zkoušet chceme poděkovat  OÚ Krompach, restauraci Na Hřebenovce a naší farnosti v Jablonném. Nakonec jsme se pokusili dílo dotáhnout do konce a 14.6. jsme si prožili veřejnou generálku a 15.6. premiéru. Obě představení jsme odehráli v krompašské restauraci Na Hřebenovce. Aby divadel nebylo málo, tak následující den 16.6. jsme znovu reprízovali představení Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918 na oslavách 20. let Schkoly v Hartau.

Prázdniny

Po květnovém a červnovém vzepětí (to se týká i statečných rodin účinkujích, které to z velké části absolvují se svými dětmi) se těšíme na prázdniny. Již 28.6. odjíždí Patašpička s Lusatií Consort na jedenáct dní za českými krajany do Chorvatska, kde nás čeká celá řada vystoupení. Chceme poděkovat všem dárcům, kteří náš výjezd podpořili.  Od 27.7. do 3.8. proběhne ve spolupráci s opavskou a brněnskou scholou tradiční scholový tábor. Předposlední víkend v srpnu doprovodíme našeho farníka k oltáři na Opavsku, poslední prázdninový víkend bychom rádi strávili vandrováním.

O prázdninách nás také čeká koordinace a propagace aktivit Centra svaté Zdislavy na příští školní rok 2019/2020 a příprava Festiválku v Petrovicích, který se odehraje 7.9. od 14 hodin.

Prázdninové pouti 

14.7. Německá pouť ke svaté Zdislavě (11:30)

20.7. Pouť nemocných ke svaté Zdislavě (11:00)

4.8. Slavnost 290. výročí posvěcení baziliky (10:00)

11.8. Svatovavřinecká pouť (10:00)

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Pokračovat ve čtení

Novinky - Červen 2019

Ohlédnutí zpět i vpřed

Velikonoční triduum jsme si letos zpestřili křížovou cestou v přírodě na Velký pátek. Vyrazili jsme od kapličky u Zdislaviny studánky směrem na janovický hřbitov, odtud do nedalekých Pusteven a poté přes pastviny okolo Markvartického dubu zpět do Jablonného. Na Bílou sobotu vystupovala Patašpička ve skanzenu na Vísecké rychtě v Kravařích, kde uvedla představení Barborky a poté následovala výuka irského, francouzského i českého tance.

Pokračovat ve čtení

Novinky - Březen, duben 2019

  1. 2. – 24. 2. Tábor na Selešce; 3. 3. Masopust na Hochwaldu; 15.3. Setkání farní rady; 29. – 31. 3. Jarní výprava;  3. 4. V srdci Paní Zdislavy; 20. 4. Vísecká rychta 

Pokračovat ve čtení

Novinky - Leden 2019

Tříkrálová sbírka 4. – 6. 1.2019

Hlavní koleda Tříkrálové sbírky proběhne o prvním lednovém víkendu 5. – 6. 1. 2019. Koledovat však budeme i v prvním lednovém týdnu a koledu ukončíme až 12. a 13. ledna, kdy do kasiček vložíme dobrovolné vstupné z tanečně divadelních premiér Barborek.

Pokračovat ve čtení

Novinky - Květen 2019

Pouť dětí ke svaté Zdislavě 1.5.;  Vodácký víkend 17. – 19.5.; Noc kostelů 24.5.; Festival Proměny 25.5.; Spectaculum 29.5.; Barabanfest 31.5. - 1.6.;  Pouť ke svaté Zdislavě 1.6.

Pokračovat ve čtení

Novinky - Únor 2019

Cestou necestou a Zlatovláska

Tradiční adventní podvečer v dominikánském klášteře (18.12.) byl zahájen vernisáží výstavy Cestou necestou. Autory vystavených děl jsou studenti výtvarného oboru místní ZUŠ, který vede Markéta Váchalová Vojtíšková. Po malém pohoštění jsme se přesunuli do refektáře kláštera, kde jsme mohli zhlédnout muzikálové provedení pohádky Zlatovláska. Na představení se podílel literárně-divadelní obor pod vedením MgA. Marka Sýkory, pěvecký sbor ZUŠ „Noktuelky“ pod vedením Mgr. Lucie Martínkové a souborová hra pod vedením pana učitele Tomáše Hybranta. Návštěvníci adventního podvečera si na závěr mohli domů odnést Betlémské světlo.    

Pokračovat ve čtení

Partneři projektu komunitního divadla

cnfb-wlogo-CSOB-wlogo-Era pomaha-wlogo-nadace-via-w

Tento projekt podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA a Česko-německý fond budoucnosti.