Zvolte jazyk

Martin sice nepřijel na bílém koni, ale první sníh napadl již na státní svátek 28. října, druhý sníh pak 19. listopadu. Rok je pomalu za námi a nyní nás čeká adventní prosinec zakončený vánočními svátky a svatým Silvestrem. Ještě před adventem se ohlédneme zpět na listopadové dění.

Na závěr října (27. 10. Zittau, 28. 10. Jablonné v P.) jsme dvakrát uvedli českoněmeckou autorskou hru Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918. Představení je vyústěním projektu českoněmeckého komunitního divadla Kam⫙radi pod vedením německého režiséra Andrease Hüttnera. Příběh jsme situovali do období konce první světové války a vzniku Československa, přičemž jsme chtěli zpřístupnit český i německý pohled na tehdejší události. Byli jsme mile překvapeni přijetím od diváků jak na české, tak na německé straně… Představení uvedeme ještě 27. ledna příštího roku v Ebersbachu a 9. února v liberecké Varšavě. Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).

První listopadový víkend jsme strávili společně na Jizerce, sešlo se nás celkem 26, z toho 16 dětí. V sobotu jsme si dali celodenní 27 km dlouhou tůru po vrcholcích Jizerských hor, v neděli jsme hráli hry a vydali se jen na krátkou procházku.  

  1. listopadu jsme se dopoledne sešli v petrovickém kostele Nejsvětější Trojice na brigádě. Pracujeme na drenáži podél jižní strany kostela, což je práce, na kterou nelze sehnat dotační prostředky, a proto ji děláme takto svépomocí.

Devátého listopadu vystupoval ĎAS v počernickém pivovaru v Praze se svým Čekáním na Čechova a hned druhý den jsme hru uvedli v Jablonném. Všem divákům děkujeme za milé přijetí.

  1. 11. jsme se sešli ve Lvové k první plánovací schůzce k zimnímu táboru, který se uskuteční 17. – 24. února na skautské základně Seleška v Lužických horách.

Na svatou Anežku 13. 11. nás opustila sestra dominikánka Marie Anežka Škrobánková, která strávila v Jablonném 5 let (2003 – 2008). Pohřeb sestry Anežky se konal 17. 11. ve Střelicích u Brna.

Adventní období letos vychází pouze na prosinec, první adventní neděle letos připadne na 2. 12. Přineste si s sebou adventní věnec na požehnání tuto neděli na mši svatou (od 10:00) do baziliky. Po mši svaté nás čekají ještě litanie a odpoledne v 16 hodin žehnání velkému adventnímu věnci na náměstí.

  1. 12. vystoupí na jarmarku v Jablonném Patašpička, která v rámci kulturního programu přítomné naučí francouzský tanec „Talon pointe“ a irský tanec „Every man chance“. Přijďte si zatančit.

18.12. Tradiční Adventní koncert a vernisáž v dominikánském klášteře se odehraje 18. 12. od 16 hodin. Program zahájí vernisáž výstavy Cestou necestou, kde se představí výtvarný obor místní ZUŠ vedený Markétou Váchalovou Vojtíškovou a po něm bude následovat Pohádka Zlatovláska, kdy se představí literárně - dramatický obor pod vedením MgA. Petra Sýkory a pěveckého sboru Noktuelky pod vedením Mgr. Lucie Martínkové. Představení doprovodí instrumentální těleso pod vedením pana učitele Tomáše Hybranta. Tak jako jiné roky si budete moci z adventního podvečera odnést domů „betlémské světlo“, tak si nezapomeňte vzít s sebou lucerničky.

Přejeme vám všem šťastné vánoční svátky!!!

 

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal