Zvolte jazyk

Tříkrálové koledování; O Nebesáři; Habaďůra; V srdci paní Zdislavy

Tříkrálové koledování

První lednový týden se naše farnost zapojí do celostátní Tříkrálové sbírky organizované Charitou ČR. Stejně jako předchozí roky budou koledníci koledovat do zapečetěných kasiček s logem Charity ČR, doprovázející dospělí budou mít průkaz koledníka.

Letos jsme podali záměr na využití 65% tříkrálové sbírky s tímto zdůvodněním:

V našem městě působí již několik let tanečně-folklorní soubor Patašpička, který se připravuje na letní soustředění. Rádi bychom část peněz ze sbírky použily na podporu rodin, kterým by finanční situace nedovolila děti na zájezd poslat. Chceme umožnit účast všem dětem poctivě pracujícím v souboru bez rozdílu sociálního zázemí.

Podpora kroužku „malých kuchařinek“, během kterého se děti nejen dosyta nají, ale naučí se jídlo i připravovat (kroužek je bezplatný). V rámci kroužku mají děti možnost jet se sestrou Robertou také na víkendový výlet do Prahy, většina z nich by ale náklady na výlet nemohla uhradit. Podpora umožní výlet všem.

Bude-li nám záměr schválen, tak zbývajících 35 % sbírky je rozděleno mezi projekty

litoměřické (diecézní) charity (15%), na humanitární pomoc do zahraničí (10%), na projekty

celorepublikové Charity ČR je vyčleněno 5 % a dalších 5% slouží k pokrytí režie Tříkrálové

sbírky.

O Nebesáři

Kdo nestihl premiéru 19.12. v dominikánském klášteře v Jablonném má možnost tento

nový počin spřízněných souborů zhlédnout na tříkrálovém koncertě Lusatie Consort.  Repríza taneční pohádky O Nebesáři se odehraje v sobotu 13.1. od 17:00 v Kulturním domě Sever ve Cvikově v rámci Tříkrálového večera.

Taneční pohádku O Nebesáři (podle stejnojmenné knihy Vratislava Maňáka) vám zatančí, zahraje a zazpívá Patašpička a Lusatia Consort.

Srdečně zveme

 

Habaďůra

V sobotu 20.1. ve Společenském sále v Jablonném můžete shlédnout od 19:00 divadelní komedii Habaďůra aneb Nájemníci pana Swana. V Jablonném se poprvé představí krompašský Ďas (divadelní amatérská společnost), se kterým úzce spolupracuje i Centrum svaté Zdislavy.

Jedná se o komedii, která sleduje hlavního hrdinu Erika Swana (Josef Egert), jenž využívá děr v sociálním systému ke svému prospěchu. Postupně mu však jeho „habaďůry“ začínají přerůstat přes hlavu a kontroly sociálního úřadu začínají mít navrch.

Dokáže se z toho hlavní hrdina vyvléci?

Srdečně zveme.

 

V srdci paní Zdislavy

Třetí ročník výtvarné soutěže „V srdci svaté Zdislavy“, jehož tématem je pohled na svatou Zdislavu jako stavitelku kostela, klášterů a špitálů se pomalu chýlí ke své vernisáži.

Již jen do konce ledna bude možno přijímat výtvarné práce libovolnou technikou (formát max. A3) na adrese Klášter dominikánů, Klášterní 33, Jablonné v Podještědí, 471 25. Prosíme o označení obálek: V srdci paní Zdislavy.

Výtvarná soutěž je určena dětem od 5 do 15 let a letáky k III. ročníku výtvarné soutěže jsou k dispozici v Informačním centru i v bazilice v Jablonném.

Výtvarné práce budou vystaveny v ambitech kláštera dominikánů od 1. května do 31. července 2018.

Za řkf

Karel Spal