Zvolte jazyk

Po šestitýdenním půstu slavíme velikonoční období a intenzivně pracujeme na přípravě nové poutní sezóny. Oproti jiným rokům se letos budeme snažit otevřít baziliku poutníkům a návštěvníkům v sezóně od 9:00 do 19:00, připravujeme jubilejní českoněmeckou výstavu Zdislava svatořečená, Noc kostelů 2015, výtvarnou soutěž V srdci paní Zdislavy a samozřejmě hlavní zdislavskou pouť.

Těšíme se na společné setkání na některých květnových oslavách…

 

Zahájení poutní sezóny – pouť dětí ke svaté Zdislavě

V pátek 1.5. vás srdečně zveme na zahájení poutní sezóny. Mše svatá v bazilice bude sloužena biskupským vikářem Martinem Davídkem od 10:00. Po mši svaté bude následovat historický průvod ke studánce svaté Zdislavy, kde bude prameni žehnáno.

 Následovat bude kulturní program v Bredovské barokní zahradě u Lemberku, kde mimojiné vystoupí i Patašpička, Lusatia Consort a další. Patašpička si nachystala premiéru představení, které se inspiruje prostorem barokní zahrady a nese i příznačný název „Danse de jardin“. Zahradní tance byly totiž oblíbenou baletní formou nejen ve Versailles. Danse de jardin pro Bredovskou zahradu ovšem oživí hudba českého barokního skladatele Adama Michny z Otradovic. 

 

3.5. Lectio divina (po mši svaté)

Rozjímání Písma svatého za vedení Járy a Šárky Raichových.

15. 5. Tisková konference k 20. výročí kanonizace paní Zdislavy

17.5. Farní studium (po mši svaté)

Budeme pokračovat v přípravě na říjnový národní eucharistický kongres v Brně.

 

21. 5. čtvrtek – 20. výročí kanonizace sv. Paní Zdislavy

18.00   Mše svatá ke cti sv. Zdislavy– Mons. Jan Baxant

19.00   Vernisáž výstavy Zdislava svatořečená v ambitech kláštera, koncert Zpěvandule v rajském dvoře kláštera

Výstava představí cyklus fotografií ze zdislavských poutí od Šimona Hlavatého OP, budete si tu moci poslechnout litanie k paní Zdislavě v češtině i v němčině,  zahrát si hru na poznávání léčivých bylin a prohlédnout si mapu kaplí a kostelů Zdislavě zasvěcených. Výstavu doplňuje projekce filmového dokumentu, kde  vystoupí historici Renata Černá a Ladislav Smejkal, pamětníci příprav na kanonizaci Marie Bekrová a Václav Kozlík a další ctitelé paní Zdislavy, v neposlední řadě žáci 4. B.

Za podporu výstavy děkujeme Klášteru dominikánů v Jablonném v Podještědí, České dominikánské provincii, Ministerstvu kultury ČR a Česko-německému fondu budoucnosti.

24. 5. neděle - Slavnost Seslání Ducha svatého

10:00   Mše svatá v bazilice                                               

18:00  Svatodušní poutní Mše sv. v zámecké kapli na Lemberku,

 

29. 5. pátek – Noc kostelů

16: 00 – 17. 30 Prohlídka baziliky, aneb děti dětem

Tentokrát na téma „Svatá Zdislava kořenářka“

Svatá Zdislava znala tajemství léčivých bylin, a tak mohla pomoci mnoha nemocným. Kdo se chce tomuto umění přiučit, ať neváhá přijít do bylinkové dílny v kostele, odkud si bude moci při troše šikovnosti a důvtipu odnést i léčivou směs.

18.00   Mše svatá

19:00 Koncert akademického sboru ze Žitavy a Görlitz pod vedením prof. Neitharda Bethkeho

Z programu:

 Thomas Tallis: Motet “O lux beata trinitas”;

 Johann Sebastian Bach: Chorál „Gloria sei dir gesungen“

Georg Friedrich Händel: Árie z opery „Messias“:

Wolfgang Amadeus Mozart: Motet „Ave verum corpus“

Antonio Vivaldi: Árie z Gloria: „Qui sedes ad dexteram patris“

César Franck: Motet „Panis angelicus“

Richard Wagner: Z „Rienzi“: Modlitba „Allmächt‘ger Vater“

Komentované  prohlídky baziliky 20:30, 21:30, 22:30, v ambitu kláštera výstava Zdislava svatořečená, oáza ticha a modlitby v kapli.

23:00 žehnání městu a kraji

30. 5. sobota – Hlavní pouť ke svaté Paní Zdislavě

07:00   Mše svatá u oltáře svaté Paní Zdislavy, celebruje o. Pavel OP

09:00   Mše svatá, celebruje biskup Mons. Jan Baxant

11:00   Mše svatá, celebruje pražský arcibiskupDominik kardinál Duka

14:00   Mše svatá dominikánské rodiny, celebruje provinciál Benedikt Mohelník OP

15:00   litanie a svátostné požehnání

Ve 12:30 vystoupí na pódiu vedle baziliky Lusatia Consort a taneční soubor Patašpička s barokním představením Danse de jardin. Hudba středověké Evropy dále zazní v podání souboru Jääääär. Od  13 do 14 hodin bude hrát skupina Alastair, jejíž  skotská a irská hudba je určena nejen k poslechu, ale i k tanci! Takže nezapomeňte na vhodnou obuv a nepropásněte příležitost se naučit alespoň Every-man´s - chance!

Za podporu kulturního programu na pouti děkujeme Ministerstvu kultury ČR.

Za řkf

Karel Spal