Zvolte jazyk

Velikonoční svátky; Lectio divina; Farní rada; Pouť ke sv. Zigismundovi do Stráže pod Ralskem (schola); Zahájení poutní sezóny – pouť dětí ke svaté Zdislavě

Velikonoční svátky 

Zelený čtvrtek (2.4.) – připomínka poslední Večeře Páně v Jeruzalémě, mše svatá od 18:00.

Velký pátek (3.4.) – připomínka smrti Ježíše Krista na kříži, den přísného půstu, mše svatá od 18:00.

Bílá sobota (4.4.) – bdění u Božího hrobu

Velikonoční neděle (5.4.) – slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Slavnost ale začíná velikonoční vigílií již v sobotu ve 20:00 (podle židovského kalendáře začíná nový den již v předvečer).

Nedělní mše bude sloužena od 10:00.

Doba velikonoční jako taková trvá celých 50 dní, a to až do svátku Letnic (24.5.), tedy slavnosti Seslání Ducha svatého.

 

Lectio divina

V neděli 12.4. po mši svaté se sejdeme s Jaroslavem Raichem nad dalším rozjímáním Písma svatého.

 

Farní rada

V neděli 19.4. se po mši svaté sejde ve velkém refektáři farní rada. Hlavním tématem bude blížící se poutní sezóna a organizační i ekonomické záležitosti farnosti.

 

Pouť ke sv. Zigismundovi do Stráže pod Ralskem (schola)

V neděli 26.4. bude naše schola zpívat ve Stráži pod Ralskem při příležitosti poutě ke sv. Zigismundovi. Případné poutníky zveme na mši svatou, která bude sloužena od 10:30, i k prohlídce boční kaple kostela, kterou v letech 1979 – 1982 výtvarně pojednal Vojmír Vokolek.  

 

Zahájení poutní sezóny – pouť dětí ke svaté Zdislavě

V pátek 1.5. vás srdečně zveme na zahájení poutní sezóny. Mše svatá v bazilice bude sloužena biskupským vikářem Martinem Davídkem od 10:00. Po mši svaté bude následovat historický průvod ke studánce svaté Zdislavy, kde bude prameni žehnáno. Následovat bude kulturní program v Bredovské barokní zahradě u Lemberku, kde mimojiné vystoupí i Patašpička, Lusatia Consort a další…

Za řkf

Karel Spal