Dramatický kroužek

Dramatický kroužek vznikl v září 2008, schází se každý pátek během školního roku od 15:30 do 17:00 v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí. Na schůzkách se inspirujeme dramatickou výchovou, věnujeme se přednesu, recitaci, zpěvu, společně pracujeme na divadelních kostýmech a kulisách. Na představeních spolupracujeme s divadelním spolkem Bří v hábitu nebo schólou.

Pokračovat ve čtení

Divadelní hra Anděl v kulichu 23.12.2012

23.12. 2012 jsme v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí uvedli dramatizaci povídky Anděl v kulichu od Otfrieda Preusslera. Toto představení jsme následně upravili do českoněmecké verze se kterou jsme vystoupili 24. a 25.1. 2013 v německém Hartau. Toto představení vzniklo za laskavé podpory ČSOB Era a Českoněmeckého fondu budoucnosti.

Pokračovat ve čtení

Školní rok 2012-2013

Dramatický kroužek je otevřen dětem i dospělým bez omezení, během podzimní sezony bychom rádi nastudovali jednu pohádku či vánoční příběh. Na zkouškách se věnujeme herním rozcvičkám, práci nad dramatickým textem, ale i samotné inscenaci včetně přípravy kulis a rekvizit.

Pokračovat ve čtení

O dvanácti měsíčkách v Novém Boru

Divadelní spolek Bří v hábitu uvede 10.5. 2012 od 10:00 v hotelu Sever pohádku v úpravě Františka Pavlíčka O dvanácti měsíčkách. Na představení jsme spolupracovali s výtvarnými obory ZUŠ v Jablonném v Podještědí i ZUŠ v Novém Boru, jejichž žáci a učitelé se postarali o oponu a tematicky laděné klobouky jednotlivých měsíců.

Pokračovat ve čtení

Reprízy divadelního představení

Divadelní hru O dvanácti měsíčkách v úpravě Františka Pavlíčka jsme uvedli  18. 3. 2012 v refektáři kláštera v Jablonném v Podještědí, 3. 4. 2012 v Kulturním domě v Jablonném v Podještědí  a 4.4. 2012 na ZŠ Rynoltice.

Pokračovat ve čtení