• 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 07a.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG

Patašpička 2016

Patašpička je taneční soubor, který pracuje s dětmi od tří let až do dospělosti. Důraz je kladen jak na individuální prožitek tance a kreativního sebevyjádření, tak na spolupráci s ostatními a cítění ve skupině. Součástí zkoušek je také zpěv, rytmická průprava i základy jevištního výrazu. Spolupracuje se souborem staré hudby Lusatia Consort ze Cvikova, se kterým také vystupuje a jezdí na zájezdy. Od roku 2012, kdy soubor vznikl, jsme se zúčastnili několika festivalů Barabanfest a Houskus musicus cameralis, vystupovali jsme na evropských folklorních festivalech Europeade v německé Gothě a švédském Helsingborgu. V létě 2017 se chystáme na festival ve finském Turku.

No toto ty Tite – premiéra 9.1. Cvikov (KC Sever), 10.1. Jablonné v Podještědí (Dominikánský klášter)

Píseň o svaté Zdislavě – 19.3. Kravaře (Vísecká rychta)

Shalom v říši divů – premiéra 28.5. Jablonné v Podještědí (mokřady), 21.5. Cvikov (Barabanfest), 2. – 5.6. Varnsdorf (Tanambourrée)

Hra o Ráji – premiéra 22.12.  Jablonné v Podještědí (Dominikánský klášter)

Účast na mezinárodním folklórním festivalu EUROPEADE 2015 (Helsingborg, Švédsko)

Začátkem srpna 2015 vyrazila část dětí z tanečně-folklórního souboru Patašpička na celoevropský folklórní festival EUROPEADE do Švédska. Přípravy na odchod probíhaly průběžně od začátku roku (rezervace na festivalu, objednání autobusu, rezervace trajektu, shánění finanční podpory, aby se cesty mohly účastnit i malé tanečnice z dětského domova, atd.). Dne 4. srpna v pozdních večerních hodinách vyrazil soubor na cestu spolu s členy skupiny středověké hudby Lusacia Consort ze sousedního Cvikova, který Patušpičku hudebně doprovází při každém vystoupení. Ve skorých ranních hodinách jsme dorazili na ostrov Rujána (Rügen) v Severním moři, odkud jsme se nalodili na trajekt směr Trelleborg, Švédsko. Děti si jízdu lodí náležitě užily, prozkoumaly téměř každé podlaží vč. kajuty řidičů autobusu, zahrály si v dětském koutku, kreslily na vnější palubě (kupříkladu loď Titanic), sledovaly přibližující se pobřeží Švédska. Ubytování ve škole v Helsingborgu nás uchvátilo. V příjemném a klidném prostředí školy jsme strávili celý pobyt bez úhony (4 děti ovšem dostaly angínu a po pár dnech musely navštívit lékaře, který jim předepsal antibiotika. Ke konci festivalu už byly naštěstí znovu jak rybičky.) Děti odtančily tři vystoupení a účastnily se slavnostního průvodu, kteří tvořilo přibližně 200 folklórních souborů s více než 6000 účastníky festivalu. Během tanečního workshopu jsme si vyzkoušeli tance z Litvy, Skotska a Bretaně.

Volné dopoledne koncem týdne jsme strávili na písečné pláži (koupali se ale jen ti opravdu otužilí, i když plavčík naměřil teplotu moře 19 °C) a půl dne jsme věnovali výletu do přírodní rezervace Kullaberg.

Náš taneční výlet do Švédska dopadl opravdu výborně díky kulturně ale i oddychově laděnému programu, který každý den připravovala a organizovala Bára Spalová, choreografka Patyšpičky, nadšení a vytrvalosti malých i větších tanečníků a v neposlední řadě i díky dobré náladě, kterou neustále sršeli řidiči autobusu společnosti Josef Chlup z Cvikova.

Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří účast souboru Patašpička na EUROPEADE 2015 podpořili finančně (Město Jablonné v Podještědí a Nadace Terezy Maxové) formou darů, pozitivním přístupem a ochotou a také modlitbami (zvláště pak za dobré počasí, které bylo během celého festivalu opravdu letní).  

Patašpička 2015

Anděl Gabriel sestoupil na zem, ale co tam neviděl? – 4. 1. 2015 v Hotelu Sever ve Cvikově

Danse de Jardin – představení inspirované barokní zahradou u Bredovského letohrádku za doprovodu hudby českého barokního skladatele Adama Michny z Otradovic. Premiéra představení proběhla v rámci kulturního programu zahájení poutní sezony – Pouť dětí ke svaté Zdislavě dne    1. 5. 2015 v Bredovské zahradě u Lemberku. Další představení proběhlo v rámci hlavní poutě ke svaté Zdislavě 30. 5. 2015 před bazilikou minor v Jablonném v Podještědí a na mezinárodním hudebním festivalu mládeže Barabanfest ve dnech 5. – 6. 6. 2015 ve Cvikově.

Patašpička 2014

Patašpička

Tanečně folklórní soubor Patašpička nacvičil v roce 2014 dvě představení - "Píseň o svaté Zdislavě" a adventní/vánoční představení "Anděl Gabriel sestoupil na zem, ale co tam neviděl...". V souboru účinkují děti ve věku od 3 do 14 let.

Vystoupení souboru Patašpička v roce 2014:

- 17. 5. 2014 Barabanfest, Cvikov – „Píseň o sv. Zdislavě“

- 31. 5. 2014 hlavní pouť ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí - „Píseň o sv. Zdislavě" (následovalo hudební vystoupení souboru staré hudby Lusatia consort a středověké kapely Řemdih)

- 5. 6. 2014 Houscus Musicus Cameralis, hrad Houska – „Píseň o svaté Zdislavě“

- 20. 12. 2014  Adventní koncert 2014, Jablonné v Podještědí - "Anděl Gabriel sestoupil na zem, ale co tam neviděl..."