Zvolte jazyk

Nabídka kurzů Centra svaté Zdislavy z.s., pouť kmotrů a kmotřenců  a Festiválek v Petrovicích (7.9.), diecézní pouť rodin ke svaté Zdislavě

 Všechno krásné jednou končí, prázdniny jsou za námi, přichází podzim a s ním i škola. Při té příležitosti zveme všechny školáky, studenty a učitele (jakož i všechny ostatní) 1.9. na mši svatou do baziliky od 10:00, kde se všem dostane požehnání do nového školního roku.

S novým školním rokem přichází i nabídka kurzů Centra svaté Zdislavy z.s.. Opět to bude angličtina pro mírně pokročilé (pondělí 19:30 – 21.00, první hodina 9.9.), francouzština pro středně pokročilé (pátek 16:00 – 17:30, první hodina 13.9.) a angličtina se slovenštinou pro děti od 6 let (úterý 16:15 – 17:00, první hodina 3.9.). Všechny zmiňované jazykové kurzy budou probíhat v malém refektáři dominikánského kláštera.

Krom jazykových kurzů se v klášteře schází také mladší děti k výuce náboženství a společenství starších dětí připravujících se ke svátosti biřmování (pátek 17:30 – 18:30). V neděli se pak děti, ale i dospělí, mohou zapojit do činnosti scholy, která se schází v 9:00 a od 10:00 svým zpěvem doprovází mši svatou. Pro mladší děti připravujeme v klášteře i nedělní program, který probíhá během bohoslužby slova, tj. během prvních částí mše svaté.

Patašpička se v pořádku vrátila z chorvatské mise a svou činnost zahájí již 3.9. ve Společenském centru (bývalé kino) od 16:15 (mladší děti 3 – 7 let), respektive od 17:00 (starší děti). Tanečnice a tanečníky pak příští prázdniny čeká výjezd na taneční festival Europeade 2020 v Litvě.

Pouť kmotrů a kmotřenců

V sobotu 7.9. proběhne v naší bazilice pouť kmotrů a kmotřenců od 10:00. Ne každý se vídá se svým kmotrem či kmotrou, popřípadě se svými kmotřenci, a tak nepromeškejte příležitost je pozvat do Jablonného na pouť.  Odpoledne pak můžete zavítat na Petrovický festiválek.

Festiválek v Petrovicích

Srdečně vás zveme na Petrovický festiválek, který proběhne v sobotu 7.9. od 14:00. Krom bohatého kulturního programu budete moci shlédnout i dokončenou venkovní fasádu na kostele Nejsvětější Trojice. Letošní festiválek bude oproti předchozím ročníkům více hudební, divadelní scénu bude reprezentovat Josef Egert, který představí Marii (svůj autorský monolog). Můžete se však těšit i na tvořivou dílnu pro děti ateliéru JEN LEN, filmové dokumenty o dění v našem trojzemí či výstavu fotografií sjednocenou mottem „Toleruj druhé a neprožívej sebe“.   

Diecézní pouť rodin ke svaté Zdislavě

V sobotu 14.9. od 11:00 bude v bazilice sloužena poutní mše svatá. Doprovodný program připravuje Diecézní centrum pro rodiny.

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal