Zvolte jazyk

Na konci května jsme spoluprožili Noc kostelů, odpoledne jsme připravili pro děti středověkou zahradu. Na místě byla bylinkářka, psalo se husím brkem, vybarvovali záložky do knih, na ohni se opékali trdelníky, měřila se dovednost na kládě. Po mši svaté v bazilice následovala premiéra představení Bazilika tančí od Patašpičky doprovázené Lusatií Consort a Kristiánem Přenosilem. O komentované prohlídky baziliky se postarali bratři dominikáni, v ambitech se o návštěvníky staraly sestry dominikánky. Odhadujeme, že nás na Noc kostelů navštívilo okolo 350 návštěvníků. Všem organizátorům Pán Bůh zaplať!

Následující den jsme slavili v bazilice hlavní pouť ke svaté Zdislavě. Počet poutníků byl podobný jako v letech minulých a mohli jsme mezi nimi letos přivítat našeho diecézního biskupa Jana Baxanta i olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

Představení Patyšpičky Bazilika tančí jsme začátkem června reprízovali v kostele svaté Alžběty ve Cvikově při příležitosti dalšího ročníku Baraban festu. V červenci odjíždíme na týdenní taneční soustředění Patašpičky do Lipnice nad Sázavou. Dopoledne se budeme zabývat choreografií a tancem, odpoledne budeme brázdit krajem na kole. Plánujeme navštívit naučnou stezku malíře Jana Zrzavého, rodný dům Gustava Mahlera, sázavská Stvořidla i sedmnáct set hektarů velké Orlovské smíšené lesy. Tanečně budeme vystupovat jednou na hradě Lipnice a další dvě představení uvedeme na Festivalu za záchranu podlipnických kostelů v Dolním Městě.

V polovině června jsme společně s krompašským Ďasem premiérově uvedli Čekání na Čechova.  O režii se starala Stanislava |Jachnická a o dramaturgii Eva Suková. A na co se můžete těšit? Malá železniční stanice kdesi v Rusku na přelomu minulého století, kde se křižují vlaky z různých koutů nedozírné země. Jejich jména nápadně připomínají slavné autory a jejich díla. Přijíždí expres Tolstoj, zrychlený Dostojevskij, courák Platonov. Všichni ale čekají na ten nejdůležitější spoj – Čechova. A při tom čekání si odvyprávějí neuvěřitelné historky ze života nasáklé hořkosladkým humorem a nostalgií starých časů. Jejich autorem není nikdo jiný než Anton Pavlovič Čechov, skvělý vypravěč a znalec lidských duší. Nejbližší představení plánujeme uvést 8.7. v 19:00 na Krompachu v restauraci Hřebenovka. Ve zkrácenější verzi ji uvedeme i 8. 9. na petrovickém Festiválku. Tam by měl mít slavnostní premiéru i náš další divadelní projekt komunitního divadla, ve kterém se spolu s německými herci a pod vedením německého režiséra zabýváme rokem 1918.

Na přelomu července a srpna nás pak čeká týdenní pobyt na scholovém táboře. Tentokrát budeme na jižní Moravě a setkáme se tam s opavskou i brněnskou scholou. Všechny tři scholy vznikly v různých dobách pod vedením sestry Anežky OP, která dlouhá léta prožila i u nás v Jablonném. Rytmus takového tábora je dopolední zpěv a odpolední celotáborová hra, občas nějaký výlet, koupání…

No a krom prázdninového zotavení budeme zkoušet divadlo, připravovat program Centra svaté Zdislavy na nový školní rok 2018/2019 a ladit petrovický Festiválek (8.9.).

Přejeme krásný prázdninový čas.

30.6. – 7.7. Soustředění Patašpičky v Lipnici nad Sázavou

  1. 7. neděle – Německá pouť k paní Zdislavě (10:00 mše svatá, 11:30 mše svatá v německém jazyce).
  2. 7. Čekání na Čechova (Krompach, restaurace Hřebenovka, 19:00).
  3. 21. 7. Pouť nemocných k paní Zdislavě (11:00 mše svatá s udílením pomazání nemocných – biskup Mons. Jan Vokál, zpovídání 9,00 - 12,00).

28.7. – 4.8. Scholový tábor

  1. 8. Slavnost svatého Dominika (18:00 mše svatá s bratry františkány).
  2. 8. Svatovavřinecká pouť (10:00 mše svatá – Mons. Dominik kardinál Duka OP).
  3. – 19.8. Workshop komunitního divadla
  4. 9. Petrovický festiválek

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal