Zvolte jazyk

Divadelní festiválek; Komunitní divadlo Mezi námi/Zwischen uns; Závěr poutní sezóny; Drakiáda, Posvícení v Petrovicích; První adventní neděle

Divadelní festiválek v Petrovicích

17.9. proběhl v petrovickém kostele Nejsvětější Trojice divadelní festiválek spojený s výtvarnou dílnou Markéty Váchalové Vojtíškové a čajovnou v indiánském teepee. Na pódiu jsme pak mohli uvítat německou Schkolu z Hartau s muzikálem Altes Haus, Miriam Raichovou s její harfou, Šalom Raichovou s jejím divadelním monologem, projekt komunitního divadla Mezi námi/Zwischen uns a Patricka Weissiga, který opět promítal několik filmových dokumentů z česko-německo-polského trojzemí.

Zpětně chceme poděkovat nejen všem vystupujícím, ale i těm, kteří nám s organizací festiválku pomohli.  Městu Jablonné v Podještědí, panu Zuzaňákovi za elektřinu a podporu, Lídě Šajtarové a Heleně Egertové za provoz čajovny, rodině Kocourků za zapůjčení teepee, CHKO Lužické hory za zapůjčení stolů a laviček, našim německým projektovým partnerům z Hillersche Villa, Česko-německému fondu budoucnosti a nadaci Via.

Výtěžek z dobrovolného vstupného jsme věnovali na opravu kostela, kde se nyní dokončuje nová střecha sakristie a fasáda průčelí kostela. 

Mezi námi/Zwischen uns

Projekt komunitního divadla jsme reprízovali hned druhý den po festiválku (18. 9.) v žitavském Kronenkino a o týden později jsme vystupovali před zaplněným sálem v Lückendorfu. Nyní jednáme o dalších vystoupeních v regionu.

Závěr poutní sezóny

V neděli  2. 10. jsme oslavili závěrečnou pouť letošní sezóny při příležitosti svátku Panny Marie Růžencové. Společně s ukončením poutní sezóny došlo i k ukončení průvodcovské služby v bazilice.

Drakiáda

6. 11. připravujeme drakiádu, tentokrát u Filipa Humpla v Židovicích. Den zahájíme mší svatou, následovat bude vysvěcení domu a pouštění draků. Kdo se chce připojit, tak ať si vezme s sebou ještě něco dobrého na piknik.

A v předvečer drakiády budeme mít první plánovací schůzku k japonskému táboru o jarních prázdninách, který bude tentokrát na skautské chatě Seleška na Hvozdu.

200 let petrovického kostela

12. 11. ve 14. 00 si připomeneme mší svatou v Petrovicích dvousté výročí tamního kostela Nejsvětější Trojice. Srdečně vás zveme.

První adventní neděle

První adventní neděli oslavíme 27.11. mší svatou od 10:00 u nás v bazilice. Přineste si s sebou adventní věnce a umístěte je k balustrádě před kněžištěm, v průběhu mše svaté budou požehnány.

Za řkf

Karel Spal