Zvolte jazyk

Divadelní spolek

3.10. jsme uvedli představení „Podruhé si tě již nevezmu“ na obecním úřadě v Mařenicích a nyní studujeme Tříkrálovou hru, kterou se chystáme uvést společně s Patoušpičkou a Lusatií Consort 10. ledna 2016.

Vernisáž výstavy Zdislava svatořečená v Zittau

Ve čtvrtek 8. 10. proběhla v kostele Mariä Heimsuchung v Žitavě vernisáž výstavy Zdislava svatořečená.  Vernisáže se účastnilo asi 40 návštěvníků, slavnostní mši svatou doprovodil a krátkým koncertem propojil s vernisáží Kytlický chrámový sbor. Výstava je zde ke zhlédnutí do 30.10.

Drakiáda

Plánované putování Lužickými horami spojené s drakiádou doznalo několika změn. V sobotu jsme se sešli u Elfů na Naději, kde ve stodole vystupovalo pražské divadlo Cylindr s hrou „Ronja, dcera loupežníka“.  Představení bylo úplně úžasné a více než 50 dětských i dospělých diváků se výborně bavilo. Během oběda jsme přesunuli automobily do Sloupu v Čechách a vrátili se na Naději.

Odtud jsme putovali po modré značce skrze křížovou cestu do Cvikova a dále po zelené turistické značce krajem pískovcových skal až do Sloupu, kde jsme přespali na místní faře. Po nedělní mši svaté jsme šli na přilehlé louky pouštět draky a na nedělní oběd jsme si připravili na faře kupu palačinek.

Počasí nám vyšlo krásné, podzim přírodu krásně vymaloval.

Festiválek v Petrovicích

V říjnu jsme intenzivně pracovali na grantu od nadace Via, který směřujeme na „Festiválek 2016“ v petrovickém kostele.  Součástí projektu je i českoněmecké komunitní divadlo pod pracovním názvem „Nové příběhy z Petrovic  a Lückendorfu“.

Jazykové kurzy

Upřesňujeme některé časy jazykových kurzů, které začali první týden v říjnu:

Po – angličtina (Jana Lapková 607219810) 19:00 – 20:30; francouzština (Magda Marušiaková  723013041) 19:00 – 20:30

Út – němčina (Kateřina Kozáková 605844132) 17:15 – 18:45

St – angličtina pro děti (Jana Lapková 607219810) 16:30 – 17:15 (kulturní sál/bývalé kino)

Čt – francouzština (Barbora Spalová 608239410) 17:30 – 19:00

Památka zesnulých/Dušičky

Památka zesnulých, neboli lidově Dušičky, letos připadá na pondělí 2.11. Zkusme se při návštěvě našich drahých zesnulých pomodlit i za ty opuštěné a zapomenuté…

 

Žehnání adventních věnců

Na první adventní neděli 29.11. budeme na mši svaté od 10:00 žehnat adventní věnce. Neváhejte proto a přineste si svůj adventní věnec na mši svatou. Věnce pokládáme před kněžiště k balustrádě oddělující kněžiště od chrámové lodě.

Za řkf

Karel Spal