Zvolte jazyk

Centrum svaté Zdislavy z.s. vzniklo teprve v roce 2011, aby zastřešilo aktivity, které jeho členové provozují již po dobu nejméně čtyř let pod názvem Farní klub Zdislava. Spolek má jednoduché heslo: „Vzdělání, kultura, společenství“ a v čtyřtisícovém městečku se snaží nabízet činnosti pro děti i dospělé, které zde chybí.

Členové a přátelé spolku zde vedou jazykové kurzy (angličtina pro děti i dospělé, němčina, francouzština), pěvecký sbor, dětskou tanečně folklorní skupinu a dramatický kroužek. Spolek se podílí také na organizaci jednorázových akcí pro veřejnost, jako je Noc kostelů, Farní den, karneval, drakiáda atd. Všechny tyto akce jsou buď bezplatné, nebo velmi levné, aby byly co nejpřístupnější. Spolek úzce spolupracuje s Klášterem dominikánů a s římskokatolickou farností, jejíž prostory využívá.

vz2015 1wvz2015 2wvz2015 3wvz2015 4wvz2015 5wvz2015 6wvz2015 7wvz2015 8wvz2015 9w