Zvolte jazyk

V sobotu 5. 9. 2015 se v kostele nejsvětější Trojice v Petrovicích konal v rámci Dnů evropského dědictví festiválek na podporu rekonstrukce této stavby.

Dětská sekce Divadla bří v hábitu z Jablonného v Podještědí zahájila řízným představením Jonáš s hudebními vstupy bicích, basové kytary a flétny, které bylo díky známému biblickému příběhu srozumitelné i pro četné německé diváky. Hned druhé divadelní představení totiž přivedlo na scénu děti ze školy v Hartau, které si připravily muzikál o středověkém taškáři Eulenspiegelovi. Dále patřila scéna sestrám Raichovým: Miriam si podmanila publikum svou zasněnou hrou na harfu a Shalom je naopak rozveselila monologem z Chvály bláznovství Erasma Rotterdamského. To už se ovšem za kostelem rozezpívávaly Václavky, které do kostela vtančily s africkou písničkou na rtech. Koncert převážně českých lidových písní se velice vydařil. Přehlídku zakončil Divadelní amaterský soubor s vtipnou hrou Podruhé už si tě nevezmu pod režisérskou taktovkou Stáni Jachnické. Během přestaveb scény si mohli návštěvníci zajít do protější restaurace na promítání česko-německých dokumentů Patricka Weissiga o životě v našem přeshraničním regionu. Děti povětšinou tvořily v dílně Madly Koděrové vedle kostela, kde mohly malovat své kmotry a kmotřence či lidi s podobnou rolí.

Přípravy festiválku stály velké úsilí a podílelo se na nich množství dobrovolníků, kteří zatemňovali a uklízeli kostel, stavěli podium, lavice, stoly a stany, připravili propagaci, pozvali účastníky i návštěvníky, navařili a napekli, tlumočili a samozřejmě připravili si svá vystoupení. Snad měli všichni pocit, že to stálo za to. Já spatřuji velký význam v tom, že lidé z obou stran hranice, kteří neváhají něco obětovat pro dobrou věc, se zde mohli potkat a seznámit. Mnozí se chtějí v hledání nového smyslu pro petrovický kostel angažovat dál. Farnost v Jablonném zde s pomocí Ministerstva kultury již nechala vyměnit okna a opravila půlku střechy a na druhou snad letos taky ještě dojde. P. Pavel Mayer vyzval k založení spolku pro obnovu a využití této památky. Akad. sochař Jiří Gdovín opravil stroj věžních hodin a chystá se na restaurování křtitelnice. Pan Ivan Brabec nabízí zorganizování výstavy fotografií.

Děkujeme opravdu mnohým, kteří přispěli ke zdaru této akce a kteří tak šíří naději na lepší časy i pro petrovický kostel a tím pádem i naši společnost.

Na akci si vybralo 2981 Kč a 170 euro dobrovolného vstupného na opravy kostela.

Za Centrum svaté Zdislavy

Bára Spalová