Zvolte jazyk

Zprávy z farnosti - srpen 2013

23.6. 2013 Farní den
Koncem června  jsme oslavili společně farní den, během mše svaté jsme se přimlouvali  za požehnání na nastávající prázdninový čas, stejně jako děkovali za vzdělání, jehož se nám v uplynulém školním roce dostalo. Po mši svaté nám bratr Šimon OP promítal své fotografie z pouti do Svaté země, zatímco v klášterní zahradě probíhaly výtvarné dílny pro děti. Malovalo se na obličej, batikovalo se v kotli na otevřeném ohni  a vyráběli se papírové loutky a ozdoby. Po společném obědě a kávě, kterou nám zpestřily děvčata svým flamencem,  jsme připravili refektář pro odpolední koncert žáků ZUŠ Jablonné v Podještědí. Tomu však předcházela vernisáž mladých výtvarníků (ZUŠ Jablonné v Podještědí) v ambitu dominikánského kláštera.
1350 korun se vybralo na dobrovolném vstupném z koncertu, které jsme po společné domluvě věnovali Charitě litoměřické diecéze na konto určené na pomoc po letošních povodních.

17.7. – 22.7. 2013 Mezinárodní folklórní festival Europeade
Po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje se chystáme na 50. ročník mezinárodního folklórního festivalu Europeade.  Za soubor Patašpička se jej účastní 9 dětí a tři dospělí, s  Lusatií Consort bude cestovat 23 muzikantů a čeká nás 5 společných vystoupení  mezi více než 350 folklórními soubory.

18.8. – 25.8. 2013 Schólový tábor v Hoješíně
Letošního schólového tábora v Hoješíně, který pořádáme společně s brněnskou a opavskou schólou se od nás z farnosti letos účastní 11 dětí, 4 vedoucí a 1 dospělí jako doprovod.

30.8. – 1.9. 2013 Vodácký výlet na Otavu
Letos, stejně jako předcházející roky, pořádáme farní vodácký výlet, tentokrát na zlatonosnou Otavu. Sjíždět se ji chystáme od města Sušice do Katovic.

Prázdninový čas využíváme k přípravě na příští školní rok – opět připravujeme jazykové kurzy, folklórní Patušpičku, dramatický kroužek i divadelní spolek Bří v hábitu, výuku náboženství. Taktéž účtujeme získané grantové prostředky a snažíme se získat nové, připravujeme volby do Farní rady, upravujeme webové stránky (www.zdislava.webnode). Ale také se snažíme si užít požehnaný prázdninový čas, nabrat sil a optimismu,  a to přejeme i  vám.

Letní čas jsme zčásti strávili na Mezinárodním folklórním festivalu Europeade v německé Gothe ( o festivalu více v samostatném článku) a po uzávěrce tohoto čísla, tak jinak 18.8 – 25.8. 2013 se chystáme na schólový tábor do Hoješína na přehradě Seč. Závěrem prázdnin se tradičně vypravíme na víkendové sjíždění řeky a pro letošní rok jsme si vybrali zlatonosnou Otavu.
V bazilice mezitím proběhl v sobotu 10. 8. 2013 závěrečný benefiční koncert žitavské varhanické školy pod vedením Neitharda Bethkeho a Lukáše Trykara. Benefice, která vynesla 2009 Kč a 11 Euro je určena na rekonstrukci chrámových varhan.
Od 11.8. do 18.8. 2013 probíhají pod názvem „Týden zdislavské baziliky“ v Jablonném dominikánské misie. Na průběhu těchto misií se mimojiné podílíme panelovou diskuzí nad knihou Barbory Spalové „Bůh ví proč: Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách“ a derniérou divadelního představení Květen v Jablonném.
1.9. 2013 zveme na nedělní mši svatou především školáky a učitele, neboť se jim během mše dostane požehnání na nový školní rok.
Na 8.9. 2013 připravujeme v ambitu kláštera vernisáž výstavy Zmizelé Sudety, která nám bude zapůjčena od o.s. Antikomplex. Vernisáž bude zahájena v 11:00, tj. po nedělní mši svaté.
Během září plánujeme ještě mši svatou s dětmi, která bude spojena tradičně s drakiádou. O přesném datu a místě konání budeme informovat na nástěnce visící na kostele a webových stránkách www.zdislava.webnode.cz
A především se během září a začátkem října zahájí program našeho o.s. Centrum svaté Zdislavy, o jehož programu vás informujeme v samostatném článku. Zde si jen dovolím poznamenat, že se nám rozšířila nabídka jazykových kurzů o výuku ruského jazyka, který budou vyučovat Ladislav a Světlana Nemergutovi.

Za řkf
Karel Spal