Adventní program 2011

Poslední listopadovou nedělí začíná adventní čas a většina z nás si zapálí první svíci na adventním kalendáři, děti si začnou vylupovat okénka adventních kalendářů.  Adventní čas má býti časem zklidnění a rozjímavých adventních písní, časem smíření se sebou, s bližními i s Bohem. Nenechme se pouze pohltit předvánočními nákupy, úklidy, pečením, vařením, zdobením, večírky...    

Pokračovat ve čtení