Staročeské roráty v Jablonném

Slovy Rorate coeli desuper – Rosu dejte, nebesa, shůry – začíná verš starozákonního proroctví Izaiášova (45, 8), prosba o spravedlnost z nebe a o příchod Spasitele na zemi. Tento verš se stal textem vstupního chorálního zpěvu slavnostní mše zvané rorátní, která byla zasvěcena Panně Marii a prováděna v době předvánočního adventu.

Pokračovat ve čtení