Výtvarná soutěž Svatá Zdislava II. ročník

Výtvarná soutěž Svatá Zdislava – uzdravovatelka nemocných
Svatá Zdislava proslula ctnostným životem v manželství a obětavou mateřskou péčí o své čtyři děti. Její křesťanská láska ji však vedla ještě k dalším dobrým skutkům za hranicemi vlastní rodiny. Především jí leželo na srdci utrpení nemocných. Znala léčivou sílu různých bylin, ale také dostala od Pána charisma (mimořádný dar Ducha Svatého) uzdravování.

Díky tomu mohla účinně pomáhat lidem, kteří trpěli rozličnými chorobami. Ošetřovala je, modlila se nad nimi i s nimi a vyprošovala jim uzdravení, které mnohdy bylo zázračné. S manželem Havlem nechala pro nemocné postavit v Jablonném špitál a spolu s bratry dominikány zde pacientům sloužila. O tom, jak Bůh skrze Zdislavinu službu vrátil nemocným zdraví i život, píše Dalimilova kronika. Některé ze Zdislaviných zázraků jsou zachycené na 24 barokních obrázcích z roku 1630 v refektáři kláštera v Jablonném. I dnes je řada lidí, kterým Bůh vrátil zdraví na přímluvu naší Uzdravovatelky nemocných.

Ve druhém ročníku byly vyhlášeny 3 věkové kategorie:
5–8 let
9–12 let
13–15 let

V každé kategorii bude oceněno 7 výtvarných prací. Komise také udílí různá mimořádná ocenění, o kterých rozhoduje až během hodnocení.

Výherci získají diplom a zajímavé ceny (výtvarné potřeby, knihy, hry, kalendáře od výtvarníka Honzy Volfa apod.)

Hodnotící komise:

Fr. Pavel Marie Mayer OP, strážce hrobu sv. Zdislavy
Barbora Spalová, Centrum sv. Zdislavy
MgA. Soňa Třeštíková, výtvarnice / Nový Bor
Markéta Váchalová Vojtíšková, učitelka ZUŠ Jablonné v Podještědí
Honza Volf, výtvarník / Praha

VÝSTAVA:

Výtvarné práce budou vystaveny v ambitu kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí od 1. května do 31. srpna 2017.

Milí rodiče, učitelé a vychovatelé,
Seznamte se s životním příběhem svaté Zdislavy, který Vám zde předkládáme, popovídejte si o něm s dětmi a hledejte společně s nimi vhodné náměty k výtvarnému zpracování. Pokuste se dodržet zadané téma, komise k tomu při hodnocení přihlíží.

Téma 2. ročníku: Svatá Zdislava, uzdravovatelka nemocných

Formát: čtvrtka, kreslící karton, papír / formát max. A3

Technika: libovolná (malba, kresba, grafika, koláž, komiks atd.)

Práci prosím vzadu čitelně označte:
Jméno a příjmení,věk
Adresa domů (příp. škola)
e-mailová adresa pro další komunikaci
a telefon domů

Výtvarné práce můžete zasílat do 31. 1. 2017 na adresu:
Klášter dominikánů
Klášterní 33
471 25 Jablonné v Podještědí
www.zdislava.cz
(označte prosím: V srdci paní Zdislavy)
Zdislava2-strana2wZdislava2-strana1w