Zprávy z farnosti - prosinec 2012

Zprávy z farnosti

8.12. Filmové exercicie na téma „Paměť Sudet“ od 18.00 v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí.  Po zhlédnutí Habermanova mlýna a Roku na vsi nás tentokrát čeká film Tomáše Luňáka Alois Nebel. Děj filmu se odehrává především v obci Bílý Potok v Jeseníkách a tentokrát se nezastaví v poválečných událostech, ale sleduje život hlavního hrdiny až do současnosti. Můžeme prozradit, že film krom jiného velmi plasticky ztvárňuje vánoční oslavy na pražském Hlavním nádraží. Těšíme se na zajímavou diskuzi, která bude následovat po zhlédnutí filmu.

9.12. Návštěva svatého Mikuláše v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí je naplánována na závěr nedělní mše svaté začínající v 10.00.

9. 12. Adventní koncert a vernisáž v dominikánském klášteře v Jablonném v Podještědí, pořádá Farní klub Zdislava, ZUŠ Jablonné v Podještědí a Město Jablonné v Podještědí
         15. 45 Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ v Jablonném v Podještědí pod vedením Stanislavy Serdelové
         16. 00 "Anděl k čisté panence poslán jest" - společné vystoupení folklorního souboru Patašpička a souboru staré hudby Lusatia Consort
         16. 20 Vystoupení kytarového souboru  ZuŠ Mladá Boleslav a Komorního kytarového orchestru paní Zdislavy z Lemberka pod vedením Kateřiny Suchánkové a Zdeňky Ančincové
         16. 40 Vystoupení pěveckého sboru a orchestru ZUŠ v Jablonném v Podještědí pod vedením Lucie Martínkové a  dalších pedagogů ZUŠ
 

15. 12. 13. 00 - 17. 00 v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí, Rorátní dílna, pořádá Farní klub Zdislava a Klášter dominikánů.
          Pod vedením zkušené lektorky a varhanice z pražské Scholy Týnského chrámu Pavlíny Jůzové se zde můžete naučit staročeské rorátní zpěvy.

15. 12. v 18. 00 v bazilice svaté Zdislavy  a sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, Koncert smíšeného sboru Camella (Nový Bor), pořádá římskokatolická farnost Jablonné v Podj. a Město Jablonné v Podještědí
             Na programu je Česká půlnoční mše V. Říhovského a Česká koledová mše K. Hradila, s koledovým programem vystoupí také dětské oddělení Písklata (Nový Bor) s přispěním zpěváčků z Patyšpičky, vše pod vedením sbormistra Camelly Jiřího Štrobla a s doprovodem klavíristy Radka Poláčka.

16. 12. v 7. 00 v bazilice sv. Zdislavy a svatého Vavřince, Slavnostní rorátní mše, pořádá Římskokatolická farnost a Farní klub Zdislava
Mše za svitu svíček rorátek, doprovázená starými rorátními zpěvy v podání účastníků rorátní dílny a Pavlíny Jůzové, tentokrát i s flétnovým, houslovým a snad i fagotovým doprovodem.

23. 12 v 16. 00 v refektáři dominikánského kláštera, Divadelní představení Anděl v kulichu, pořádá Divadelní spolek bří v hábitu a Klášter dominikánů
Adaptace povídky Otfrieda Preusslera Anděl v kulichu o tom, kde se vlastně nalézá pravý Betlém. Pod režií Karla a Barbory Spalových uvádí Divadelní spolek bří v hábitu.

28.12. od 15.00 v refektáři dominikánského kláštera, Farní odpoledne. Promítání fotografií a videí farních akcí uskutečněných v uplynulém roce, stolní tenis, na závěr pohádka Anděl Páně…
Za řkf Karel Spal