Celostátní setkání mládeže

Ve dnech 14. - 19. srpna 2012 jsme spolu se spřátelenou skupinkou z opavské scholy navštívili 5. celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou. Sešlo se zde kolem 6000 mladých křesťanů z celé republiky.

Hlavní téma bylo shrnuto v heslu: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj“. Každý den se začínal společnou ranní modlitbou, po které následovaly katecheze,diskuzní skupinky a obvykle také mše svatá. Po obědě si mohl člověk zasportovat, zajít na koncerty nejrůznějších žánrů, či udělat něco pro naše hostitelské město. Večer program pokračoval přednáškami, osobními příběhy hostů a večerní modlitbou. Vrcholem setkání bylo svědectví o životě bl. Chiary Luce Badano od osob nejpovolanějších – jejích rodičů, kteří přicestovali až z Itálie.

Za zmínku také stojí, že v průběhu setkání se ve Žďáru nad Sázavouvystřídali biskupové ze všech diecézí včetně kardinála Dominika Duky. I díky nim to byl nejen krásný zážitek, ale také obrovská duchovní vzpruha.

Iva Pavlů