Zprávy z farnosti - říjen 2012

18.8. jsme uspořádali drobnou  cyklopouť do Svébořic, dnes již neexistující vesnice, kde stával  kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

Dá se tedy předpokládat, že tu bývala v  tomto období pouť a naším přáním bylo najít zbytky kostela.  Počasí nám přálo a v Hamru na Jezeře, odkud jsme vyráželi, se nás sešlo 17, respektive 14 cyklistů a tři pasažéři. Dojeli jsme ke Stohánku, kde jsme obdivovali zbytky hradu z 15. století, později upraveného jako poustevna, ve které v 18. stol.  strávil 40 let svého života poustevník Jeroným. Odtud jsme se vydali směrem k Mimoni, přičemž  se nám podařilo zaniklou obec přejet, a dojeli jsme až ke Svébořicím dnešním (které se, kupodivu, nacházejí na jiném místě než historická, dnes již zaniklá  obec). Zde jsme poobědvali a přes Mimoň, Vranov, Noviny pod Ralskem, průrvu Ploučnice, Stráž pod Ralskem dojeli zpět do Hamru.  

24. – 26.8. jsme měli naplánován vodácký výlet na Sázavu, ale nedostatek vody v řečišti nás donutil ke změně plánu, a proto jsme zavítali na líně se valící Berounku. V pátek jsme stihli navštívit muzeum a památník Joachima Barranda  ve Skryjích. Součástí expozice byla i možnost nalézt zkamenělinu, což se nám podařilo (trilobit). Následující dva dny jsme proplouvali chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko, krajem Oty Pavla. Na vodě příliš vodáků nebylo, počasí nám přálo, příroda byla úchvatná, děti si hrály v řece či u řeky, a my, jak už to na Berounce bývá, jsme si pořádně zapádlovali.

2.9. jsme se při mši svaté modlili za dar Ducha svatého pro školáky, studenty a pedagogy, jimž začal nový školní rok. Spolu s novým školním rokem zahajuje novou sezónu i  Farní klub Zdislava (provozovaný občanským sdružením Centrum sv. Zdislavy). V pondělí se můžete zapojit do angličtiny pro mírně pokročilé. V úterý přijďte na Francais pour tous. Ve středu zveme všechny tanečnice a tanečníky od tří let výše do folklórního souboru Patašpička a večer ještě začátečníky v angličtině. Ve čtvrtek pokračuje německá konverzace s novým lektorem - rodilým mluvčím. V pátek se opět schází dramatický kroužek, následuje příprava na první svaté přijímání a náboženství pro mladší děti, k večeru probíhají pěvecké zkoušky scholky a scholy. V sobotu, jednou za měsíc, se můžete těšit na filmové exercicie. Na nástěnce umístěné na bazilice (či na www.zdislava.webnode.cz) se dozvíte všechny podrobnosti ohledně přesných časů, míst a kontaktních osob. Jedna lekce jazykových kurzů stojí 40 Kč, pololetí v Patěšpičce za 500 (sourozenci za polovic), dramatický kroužek, schola a výuka náboženství a filmové exercicie jsou zdarma, jakoli dobrovolné dary jsou samozřejmě vítány.

 V sobotu 13.10. vás zveme od 19:00 do naší baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy na koncert  komorního sboru Martinů Voices s programem Boží milost pro Zdislavu , který proběhne v rámci mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica.

Za řkf

Karel Spal