Čtvrtá neděle adventní

Na čtvrtou neděli adventní 18. 12. v 7 hodin ráno zveme do Jablonného do chrámu svaté Zdislavy a svatého Vavřince na slavnostní  rorátní mši za svitu svíček rorátek. Mši předchází dílna v sobotu 17. 12. od 13 do 17 hodin v refektáři Kláštera dominikánů, kterou povede pražská liturgická varhanice Pavla Jůzová.

Zde se budete moci staré rorátní zpěvy naučit a na druhý den je hned při mši uplatnit. Vzhledem k brzké hodině doporučujeme využít  možnosti přespat v klášteře.

Jako bonus můžete ještě v sobotu večer od 18.00 využít promítání v rámci série filmových exercicií, na pořadu je film O bozích a lidech francouzského tvůrce Xaviera Beauvois, který zpracovává námět dle skutečné události vyvraždění malé trapistické komunity v severní Africe islamistickými fundamentalisty. Film byl oceněn Zlatou palmou v Cannes a je všeobecně hodnocen jako meditativní film o všeobecně duchovních, stěží zodpověditelných  otázkách.

V sobotu vpodvečer kolem 17 hodiny také očekáváme příchod betlémského světla do kláštera...

Přijměte tedy toto mnohočetné pozvání vy sami a předejte je, prosím, dalším. Zvláště Vás prosíme o přeposlání plakátu a pozvánky možným zájemcům a médiím, vyvěšení na webových stránkách a na vývěskách atd.