Staročeské roráty v Jablonném 2011

Slovy Rorate coeli desuper – Rosu dejte, nebesa, shůry – začíná verš starozákonního proroctví Izaiášova (45, 8), prosba o spravedlnost z nebe a o příchod Spasitele na zemi.

Tento verš se stal textem vstupního chorálního zpěvu slavnostní mše zvané rorátní, která byla zasvěcena Panně Marii a prováděna v době předvánočního adventu. Rorátní mše byla prováděna brzy ráno, někdy ještě před pátou hodinou, ve tmě, která symbolizuje tmu před příchodem Spasitele. Na noty padal  jen  svit svíček rorátek.  Ve středověku byla tato mše, při níž se zpíval latinský gregoriánský chorál, oblíbena po celé Evropě, o čemž svědčí také její názvy missa aurea, zlatá mše, nebo missa angelica, andělská mše.

Staročeské roráty jsou výtvorem české reformace, která se snažila o překlad liturgických textů i zpěvů do „rozumného“, tedy srozumitelného jazyka. České zpěvníky  rorátníky se však ještě před třicetiletou válkou používaly také v katolických kostelích.  Dlouhou tradici provozování rorát přerušily až josefinské reformy likvidující literátská bratrstva, která si brala zpívání rorát v adventu za svůj úkol. Dnes už jsou roráty málo známy, jakkoliv se některé sbory a editoři staré hudby snaží o jejich obnovení.
Velké zásluhy v této práci je třeba přiznat pražské Schole Týnského chrámu pod vedením Bohuslava Korejse, která provozuje roráty podle českých rukopisných kodexů ze 16. století. Dlouholetá členka Scholy Týnského chrámu Pavla Jůzová také letos, stejně jako loni,  přijede uvést roráty v kostele sv. Zdislavy a sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí na čtvrtou neděli adventní, tedy 18.12.2011 v sedm hodin ráno. Samotné rorátní mši bude předcházet  dílna otevřená všem zájemcům, kteří by se chtěli tyto staré radostné zpěvy naučit. Dílna začíná v sobotu 17. 12. ve 13 hodin v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném a potrvá přibližně do  17.00 hodin. Zpěváci z dáli si mohou zajistit spaní v klášteře na tel. čísle 607758904 nebo e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Bližší informace o dílně získáte na tel. 608239410 (Bára Spalová). Schola od svaté Zdislavy vás tedy srdečně zve a vyzývá, abyste si nenechali ujít tuto zcela výjimečnou příležitost zažít radostné očekávání adventu v noci, která se již záhy mění ve světlo…