Adventní program 2011

Poslední listopadovou nedělí začíná adventní čas a většina z nás si zapálí první svíci na adventním kalendáři, děti si začnou vylupovat okénka adventních kalendářů.  Adventní čas má býti časem zklidnění a rozjímavých adventních písní, časem smíření se sebou, s bližními i s Bohem. Nenechme se pouze pohltit předvánočními nákupy, úklidy, pečením, vařením, zdobením, večírky...    

 

Druhou adventní neděli, tj. 4.12. 2011, nás v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy po mši svaté poctí svou návštěvou svatý Mikuláš s anděly.
Třetí adventní neděli, tj. 11.12. 2011, se v prostorách dominikánského kláštera uskuteční adventní koncert. Program zahajuje v 15.30 vernisáž studentů výtvarného oboru Základní umělecké školy v ambitech kláštera a od  16.00 se můžeme těšit na samotný adventní koncert, letos zpestřený  domácím tanečně folklórním souborem PataŠpička.
Čtvrtou adventní neděli, tj. 18.12. 2011, vás zveme do naší baziliky v 7.00 na rorátní mši svatou.        Samotné rorátní mši bude předcházet  dílna otevřená všem zájemcům, kteří by se chtěli tyto staré radostné zpěvy naučit. Dílna začíná v sobotu 17. 12. ve 13 hodin v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném a potrvá přibližně do  17.00 hodin. V 17.00 téhož dne před bazilikou převezmeme od zástupců skautského hnutí Betlémské světlo, které si zájemci mohou přenést do svých domovů. Betlémské světlo bude svítit v přístupové chodbě do kláštera až do konce vánočních svátků a bude tak k dispozici všem zájemcům. Sobotní program je završen filmovými exerciciemi v refektáři kláštera, přičemž se tentokrát budeme zamýšlet nad filmem Xaviera Beauvoise O bozích a lidech.  Příběh o trapistické komunitě v Alžíru je natočen podle skutečných událostí, o které se podělil jeden z přeživších bratrů. Film nabízí pohled do malého řeholního společenství stejně jako do muslimské majority, a zároveň nabourává zavedená klišé.
Po svátcích vánočních zveme 28.12. 2011 od 15.00 do refektáře kláštera zájemce o hru v šach, stolní tenis, či děti na pohádku Jiřího Stracha Anděl Páně.
Přejeme všem krásné prožití adventu i radostné prožití vánoc, jakož i šťastný Nový rok 2012.

Fotogalerie:

Video
Video Video
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011
Adventní koncer...
Adventní koncert 2011 Adventní koncert 2011