Transformace dětského souboru

V roce 2015 jsme přišli o možnost zkoušet divadlo ve velkém refektáři Kláštera dominikánů. Většina dětí se zapojila do činnosti Patyšpičky a herecky se realizuje (2013 - 2019) v  českoněmeckých projektech komunitního divadla: Květen v Jablonném/Mai in Deutsch-Gabel; Můj pohled z Jablonného; Mezi námi/ Zwischen uns; Vincek a Franz Provinzdrama anno 1918.