Dramatický kroužek

Dramatický kroužek vznikl v září 2008, schází se každý pátek během školního roku od 15:30 do 17:00 v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí. Na schůzkách se inspirujeme dramatickou výchovou, věnujeme se přednesu, recitaci, zpěvu, společně pracujeme na divadelních kostýmech a kulisách. Na představeních spolupracujeme s divadelním spolkem Bří v hábitu nebo schólou.

V roce 2008 jsme uvedli krátkou aktovku studentů VOŠ Jabok "Abrahám a Izák", autorskou hru Martina Grubera "Velmi kratochvilná hra o umučení svatého Pankráce" a operku "Karkulka" od autorského dua Svěrák, Uhlíř.

V roce 2009 jsme reprízovali "Karkulku" ve Cvikově při příležitosti duchovní obnovy pro mládež a na farní den jsme uvedli divadelní hru "Sedmispáči" od Přemysla Rúta na dvoře dominikánského kláštera. Sedmispáče jsme reprízovali v září 2009 na Janovických pustevnách.

13. března 2011 jsme uvedli v refektáři dominikánského kláštera "Poštovskou pohádku" od Karla Čapka, kterou jsme reprízovali na základní škole v Jitravě 5. dubna 2011.

V roce 2012 jsme ve spolupráci se ZUŠ Jablonné v Podještědí a ZUŠ Nový Bor připravili incenaci klasické pohádky "O dvanácti měsíčkách". Představení jsme uvedli 18. 3. 2012 v refektáři kláštera v Jablonném v Podještědí, 3. 4. 2012 v Kulturním domě v Jablonném v Podještědí, 4.4. 2012 na ZŠ Rynoltice a 10.5  benefiční představení v hotelu Sever (Cvikov), jehož výtěžek, cca 6000 Kč, byl věnován na konto zdravotně hendikepovaného Patrika (http://www.sos-patrik.cz).

Divadelní hru Anděl v kulichu jsme uvedli 23.12.2012 ve velkém refektáři dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí a reprízovali jsme ji dvakrát v českoněmecké verzi 24. a 25.1. 2013 na základní škole v Hartau (D).

Od února 2013 jsme spolupracovali na projektu komunitního divadla Květen v Jablonném/Mai in Deutsch-Gabel, které mělo premiéru 1.5. 2013 v pohraniční obci Petrovice, reprízu 14.6. 2013 v Zittau (D) a 17.8. 2013 v Heřmanicích.